Velekněz

Konopná církev vyhrála spor s Ministerstvem kultury

Dne 15. 3. 2018 proběhlo u Městského soudu v Praze projednání žaloby na Ministerstvo kultury ČR pro odmítnutí návrhu na registraci Konopné církve. K podání zmíněné žádosti o registraci došlo již v roce 2016 a tato žádost byla ministerstvem zamítnuta s argumentem zjevné nedůvodnosti, vzhledem k tomu, že se podle nich jedná pouze „o uctívání omamné a psychotropní látky“ a že„v obecnosti církve musejí stát na promyšleném metafyzickém základě a mít jasnou hierarchickou strukturu“. Tato svá tvrzení však ministerstvo nikterak argumentačně nepodložilo.

Velekněz

STAŇTE SE ČLENY KONOPNÉ CÍRKVE

Registrací se zároveň stanete členy výzkumného programu Konopí je lék, které Vám poté s radostí bude poskytovat konzultace, semena a poradenství. S námi získáte také právní zastoupení - budete chráněni asociací. Stojíme za Vámi, stojíme spolu.

Velekněz

ČEMU VĚŘÍME

Věříme, že jediné panaceum je láska. Věříme v moudrost přírody a její dary užitečné nejen pro člověka. V každého člověka, i chudého a nemohoucího člověka. Teprve poté věříme právu obchodníka a jeho ochránce. Věříme, že si máme pomáhat. Věříme, že orel much nelapá. Věříme ve vymahatelnost práva kulturní země. Věříme v práva původních a stávajících obyvatel na osobní podporu vnitřního kanabinoidního receptorového systému, oslavu enteogenů a makových buchet. Věříme, že každý člen církve má právo nahlédnout do archivu European Cannabis Church a znát základní kánony víry neprotivící se žádné víře, teistům a ateistům nebo přírodě.

Video

Vyjádření k rozsudku Městského soudu v Praze ve věci sporu Konopné církve s Ministerstvem kultury České republiky. Jak to dopadlo se dozvíte ve videu.

Vzkaz podporovatelům Konopné církve

Vyjádření k rozsudku Městského soudu v Praze ve věci sporu Konopné církve s Ministerstvem kultury České republiky. Jak to dopadlo se dozvíte ve videu. #ifyouwantit #konopijelek

Zveřejnil(a) Konopná církev dne 16. březen 2018
Velekněz

Ptáte se, proč církev?

Církev je nejsilnější forma právní ochrany člena církve při pěstování máku, konopí a enteogenů a práva zaházení s modlitebním předmětem. Člen církve má právo účasti na mistrovství světa pěstování konopí k bohulibým účelům, např. účelům zahradnickým.

Velekněz

Návrh na registraci KC podán ministerstvu kultury

14. července 2016 na sv. Bastilu podali členové Konopné církve (KC) Návrh na registraci KC na Ministerstvu kultury ČR. Návrh a Ústavu KC najdete na blogu Konopné církve

Velekněz

Sněm Konopné církve v Praze

14.května 2016 proběhl v Praze ustanovující Sněm Konopné církve (KC) a volba statutárních zástupců jednotlivých konopných farností, které jsou členy Open Royal Academy. Do KC bylo přijato cca 500 členů European Cannabis Church, z toho cca 400 z České republiky splňující podmínky registrace KC.

Konopná církev neomezuje Vaši víru, ať je v Boha, Aláha, Budhu nebo v sebe sama. Věříme, že konopí je dar pro lidstvo, je to lék a zároveň slouží jako prostředek komunikace s dobrem, které je v každém z nás.

Naším posláním je šířit vzdělanost a víru v prospěšnost uctívání Cannabis a chránit základní práva a svobody členů církve.
"Jsme škola, banka a pojišťovna".