PTÁTE SE, PROČ CÍRKEV?

Církev

Církev je nejsilnější forma právní ochrany člena církve při pěstování máku, konopí a enteogenů a práva zaházení s modlitebním předmětem. Člen církve má právo účasti na mistrovství světa pěstování konopí k bohulibým účelům, např. účelům zahradnickým. Argumentace výkladu práva OSN, Evropy a EU k ochraně členů církve je uvedena také v češtině.

Kromě toho bonusu a excelentních cen s prestižními produkty na e-shopu European Cannabis Church může být pro řadu členů zajímavé, že církev může zřizovat veřejné pohřebiště. Konopná církev respektuje práva členů konopných farností k produkci modlitebních, výzkumných a zahradnických produktů osvobozených od berně v rámci příležitostné činnosti dle § 10 zákona č. 586/1992 Sb. Pokud bude mít církev 10 tisíc členů, může konat obřady spojené s uzavřením sňatku, má právo povinnosti zachovávat mlčenlivost duchovními, právo učit na veřejných školách, konat duchovní péči ve vězeních, armádě nebo nemocnicích. Dále má církev jako jiné subjekty právo zřizovat školy, pečovatelskou a sanitní službu, nemocnice a hospice. Církev má všechny daňové výhody jako nevládní organizace. Od berně z příjmů Konopné církve jsou zcela osvobozeny výnosy kostelních sbírek, příjmy za církevní úkony a příspěvky členů.