Střípky

Založil Konopnou církev a prohlásil se veleknězem...

Zažaloval ministerstvo, když mu neschválilo konopnou církev.

Doufám, že v červenci již bude konopná církev registrovaná, říká velekněz Dušan Dvořák

Cannabis Bestseller Tour - Konopná církev

DvTv -Velekněz Dušan Dvořák